Aluevaalit 2022

Lähde Kristillisdemokraattien ehdokkaaksi aluevaaleihin!

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.01.2022.

Varsinais-Suomen aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua, jotka päättävät seuraavista asioista Varsinais-Suomessa;

 • hyvinvointialuestrategiasta;hyvinvointialueen hallintosäännöstä;
 • hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 • varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 • hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;
 • tilivelvollisten nimeämisestä;hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 • muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Lisätietoja aluevaaleista saat seuraavilta nettisivuilta;

Voit myös kysyä lisätietoja aluevaaleista KD:n Varsinais-Suomen vaalipäälliköltä tai vaalitoimikunnan jäseniltä e-mailitse;