Kristillisdemokraattien Paraisten aluevaaliehdokas 2022
Pia Westergård - 639

TV-journalist, TV-toimittaja

Esittely
Haluan tänne saaristoon hyvät sote -palvelut myös vanhuksille, jotta he voivat asua kotona. Kelan taksikyydeissä on suuria puutteita, jotka tulee korjata heti. Siksi olen mukana.

Jag vill ha bra sotetjänster för de äldre här i skärgården så att de kan bo hemma. Det finns stora brister i FPA:s taxiresor som måste åtgärdas. Det är därför jag är med.